دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1396/06/08
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی در روز چهارشنبه مورخ 96/06/08ساعت 16 در ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 89 برگزار می شود.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق