صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲)-امیدنامه ای تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر کارمزد متولی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ (تغییر تعهدات بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۰۶خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن نماد داسوه) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ صورتجلسه مجمع به تاریخ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۲(اصلاح تعهدات بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن نماد دکیمی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند۱۴۰۱ (افزایش حق الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند۱۴۰۱(اصلاح تعهدات بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ تائید سازمان صورتجلسه امیدنامه ای مورخ ۰۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ (تغییر کارمزد مدیر) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ اسفند۱۴۰۱(اصلاح تعهدات بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تغییر هزینه های صندوق (حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و هزینه نرم افزار) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تغییر حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تغییر شرایط و تعهدات بازارگردانی (حذف نماد وهنر و اصلاح تعهدات وبشهر (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ تغییر شرایط و تعهدات بازارگردانی نماد وبانک و سیدکو (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تغییر هزینه کارمزد متولی (بند ۹-۳) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ امیدنامه Multi NAV تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ اصلاح تعهدات بازارگردانی (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ افزودن نماد سمازن، سشمال،سکرما و ساروج به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱۱) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ تغییر شرایط و تعهدات بازارگردانی نماد شفا (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ افزودن نماد وهنر به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و شرایط بازارگردانی این نماد (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ تغییر هزینه های حسابرس و متولی(بند۹-۳) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ اصلاح بند هزینه های مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانون ها(بند ۹-۳) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ افزودن نماد زپارس به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و شرایط بازارگردانی این نماد (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ اصلاح شرایط بازارگردانی نماد وتوسم (شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ) (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۸ افزودن نماد شفادارو به موضوع بازارگردانی (بند ۲-۲-۱)و اصلاح شرایط بازارگردانی سایر نمادهای این صندوق (بند ۷) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ خروج بازارگردانی سهام شرکت ایران ترانسفو (بند ۲-۲-۱ )و تغییر حق الزحمه حسابرس (بند ۹-۳) تغییرات امیدنامه