صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ رویه نحوه سرمایه گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت - موضوع بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود