صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار ۴۰,۰۰۰
۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۶۰,۰۰۰
تعداد کل ۲۰۰,۰۰۰