صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 160000
2 شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
40000