صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳,۰۰۷,۹۷۱ ۹۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۲۶۸ ۶.۰۷ % ۶۱,۰۸۵ ۱.۸۷ % ۲,۷۹۵,۲۰۲ ۸۵.۵۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳,۰۳۵,۴۲۹ ۹۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۲,۸۶۷ ۵.۲۹ % ۶۱,۰۷۸ ۱.۸۷ % ۲,۸۸۳,۹۸۴ ۸۸.۲۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲,۸۸۹,۴۰۹ ۹۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۵۴ ۶.۷ % ۵۱,۰۹۴ ۱.۶۲ % ۲,۸۰۹,۱۰۷ ۸۹.۱۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲,۸۷۱,۱۲۹ ۸۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۲۳۵ ۱۳.۰۲ % ۵۱,۰۹۳ ۱.۵۲ % ۲,۷۹۲,۴۰۶ ۸۳.۱۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲,۸۶۳,۸۳۳ ۸۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۷۱۵ ۱۰.۹۸ % ۵۱,۰۹۱ ۱.۵۶ % ۲,۷۹۰,۹۹۸ ۸۵.۲۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲,۸۶۳,۸۳۳ ۸۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۷۱۵ ۱۰.۹۸ % ۵۱,۰۹۰ ۱.۵۶ % ۲,۷۹۰,۹۹۸ ۸۵.۲۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲,۸۶۳,۸۳۳ ۸۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۷۱۵ ۱۰.۹۸ % ۵۱,۰۸۹ ۱.۵۶ % ۲,۷۹۰,۹۹۸ ۸۵.۲۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲,۵۵۳,۸۶۲ ۸۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۳۱۲ ۱۳.۳ % ۸۸,۷۷۶ ۲.۹۱ % ۲,۴۶۳,۲۴۵ ۸۰.۸۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲,۴۹۹,۱۷۳ ۸۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۰,۱۴۵ ۱۵.۲۹ % ۵۱,۰۸۶ ۱.۷ % ۲,۴۰۳,۴۱۳ ۷۹.۸۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲,۵۴۰,۵۲۱ ۸۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۶۱۸ ۱۴.۰۸ % ۵۱,۰۷۵ ۱.۶۹ % ۲,۴۴۹,۹۳۸ ۸۱.۲۳ %