صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۳۴ ۲.۹۳ ۴۶۰,۲۴۶.۵۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ (۰.۴۱) ۰.۹۷ (۷۷.۵۱) ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۳۶ ۳.۵۵ ۱۷,۱۸۲,۱۸۴.۳۶ ۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۹۰۳.۷۲ ۹۰۹.۶۱
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۷۷ ۱.۴۱ ۱,۵۵۲.۲۱ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۱ (۰.۹۸) ۴۴.۹۶ (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۲۲ ۰.۸۶ ۱۲۵.۱۵ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۴۸ ۲.۳۳ ۲۱,۵۲۰.۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۲۷ ۰.۶۳ ۱۶۳.۵۱ ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۷۶ ۲.۶۷ ۲,۰۸۳,۹۸۴.۶۸ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۷۶) (۱.۶۴) (۹۳.۸۳) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۵۴۳.۱۶ ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۰۹ ۱.۵۶ ۵,۰۴۶.۷۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰