صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۱.۷۲ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۱.۷۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۷۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۶.۹۱ ۱۱۸.۲۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۳۵) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۶۴) (۱.۹۴) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۴۴ ۱.۲۸ ۴۰۳.۴۸ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۴۱ ۲.۸۸ ۶۰۰,۸۰۵.۰۹ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۱.۶۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۱.۶۵ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۷۹ (۰.۴۵) ۱,۶۳۶.۸۹ (۸۰.۸۵)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۹۷) (۲.۰۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۴)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۱.۶۶) ۰.۲۲ (۹۹.۷۷) ۱۲۲.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۲.۸۳) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۶ ۴۹.۳۵ ۲۷۷.۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ ۱.۵۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۸۷) ۰.۰۱ (۹۵.۹) ۲.۱۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲.۴۸ ۰.۴۳ ۷۶۹,۷۲۳.۲۵ ۳۷۶.۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱ ۰ ۳,۶۶۷.۴۸ ۰