صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۸۲) (۰.۶۸) (۹۵.۰۹) (۹۱.۶۲)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۱.۳۳ ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۴.۶۲) (۶۲.۴۴)
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۴۶.۸۳ ۷۵.۵۴
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (۰.۰۴) ۰.۷۹ (۱۳.۳۶) ۱,۶۳۸.۱۷
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۶۹) (۰.۱۲) (۹۲.۰۹) (۳۵.۶۶)
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۵۵) (۰.۸۵) (۸۶.۵۸) (۹۵.۵۹)
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۰.۱ (۰.۲۷) ۴۴.۷۵ (۶۲.۲۷)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۱.۳۱ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۰۸) (۰.۳۱) (۲۶.۳۴) (۶۷.۲۵)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۳۸ ۷.۲۹ ۳۰۴.۳۵
۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰ ۰.۷۸ (۱.۴۵) ۱,۶۲۲.۵۳
۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۰۹ ۰.۵۷ ۳۶.۹۹ ۶۹۷.۸۶