صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۲.۵۵) ۰.۶۱ (۹۹.۹۹) ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۷۴ ۴.۸۹ ۶.۶۸E+۰۷ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۴۴ ۲.۱ ۱۸,۵۱۰.۸۱ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱) ۰.۵۲ (۹۷.۴۱) ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲.۷۳ ۴.۲۷ ۱.۸۶E+۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۵۵ ۴.۳۸ ۱.۱۳E+۰۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۷) (۰.۶۷) (۱۰۰) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۸۱) ۱.۷۵ (۹۴.۹) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۷۱ ۳.۳ ۱,۲۰۶.۶۵ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۰۴ ۲.۰۴ ۱۵.۳ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۴۹ ۳.۶۹ ۲.۷۶E+۰۷ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۴.۲۲ ۳.۱۳ ۳.۵۶E+۰۸ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۳ ۲.۳۸ ۲,۷۹۳.۸۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳.۷۳ ۳.۳۳ ۶.۴۴E+۰۷ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰