صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ ۱.۴ ۰
۶۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۰ ۰ ۱.۴ ۰
۶۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (۰.۳۲) (۰.۰۴) (۶۸.۵) (۱۳.۸۱)
۶۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (۰.۰۶) ۰.۱۹ (۱۸.۷۷) ۱۰۱.۴۴
۶۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۱.۰۲) (۱.۴۵) (۹۷.۶۲) (۹۹.۵۱)
۶۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۰.۱۲) (۰.۶۸) (۳۶.۰۴) (۹۱.۸۵)
۶۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۰.۱۵) (۰.۴۹) (۴۱.۴۲) (۸۳.۱۷)
۶۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۱.۶۸ ۰
۶۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۱.۳۴ ۰
۷۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۰.۰۲ (۰.۵۵) ۸.۵۴ (۸۶.۷۷)
۷۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ (۰.۱۷) (۰.۳۴) (۴۷.۰۹) (۷۱.۴۴)
۷۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ (۰.۲۳) (۰.۹۱) (۵۶.۳۹) (۹۶.۴۹)
۷۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰.۲۹ (۰.۲۳) ۱۸۵.۳۳ (۵۶.۵۹)
۷۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۱.۴۲ ۰
۷۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۱.۴۳ ۰
۷۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ (۰.۳۶) ۰ (۷۲.۹۹) ۰
۷۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۰.۰۳ (۰.۱۷) ۱۱.۴۱ (۴۶.۷۱)
۷۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ (۰.۶۷) (۰.۵۴) (۹۱.۲۸) (۸۵.۹۸)
۷۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۱۶) (۲.۶۶) (۴۵.۲)