صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۰.۲۷ ۰.۹۷ ۱۶۷.۳۹ ۳,۲۵۰.۷۱
۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰
۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۰.۳۶ ۰.۶۸ ۲۷۷.۸۸ ۱,۱۰۱.۴۳
۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۰.۴۷ ۰.۱۷ ۴۵۰.۲۶ ۸۶.۳۸
۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۰.۵۷ ۰.۱۸ ۷۰۷.۴۳ ۹۲.۵۲
۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۱.۶۵ ۰
۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۲۸ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۰.۶۷ ۰.۳۷ ۱,۰۴۹.۶۵ ۲۹۰.۶
۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰.۳۳ (۰.۴۴) ۲۳۸.۲۳ (۷۹.۸۴)
۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰ ۰ ۱.۳۵ ۰
۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۳۱) (۰.۷۹) (۶۷.۵۳) (۹۴.۵۴)
۳۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۸۲) (۰.۶۸) (۹۵.۰۹) (۹۱.۶۲)
۳۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۶ ۰
۳۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۱.۳۳ ۰
۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۲۷) (۴.۶۲) (۶۲.۴۴)
۳۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۴۶.۸۳ ۷۵.۵۴
۳۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (۰.۰۴) ۰.۷۹ (۱۳.۳۶) ۱,۶۳۸.۱۷
۳۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ (۰.۶۹) (۰.۱۲) (۹۲.۰۹) (۳۵.۶۶)
۳۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۵۵) (۰.۸۵) (۸۶.۵۸) (۹۵.۵۹)