صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۴۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۰.۱ (۰.۲۷) ۴۴.۷۵ (۶۲.۲۷)
۴۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ ۱.۳ ۰
۴۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰ ۰ ۱.۳۱ ۰
۴۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۰۸) (۰.۳۱) (۲۶.۳۴) (۶۷.۲۵)
۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۰.۰۲ ۰.۳۸ ۷.۲۹ ۳۰۴.۳۵
۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۰ ۰ ۱.۲۶ ۰
۴۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۰ ۰.۷۸ (۱.۴۵) ۱,۶۲۲.۵۳
۵۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰.۰۹ ۰.۵۷ ۳۶.۹۹ ۶۹۷.۸۶
۵۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (۰.۵۹) (۱.۰۱) (۸۸.۵۱) (۹۷.۵۱)
۵۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ (۱.۲۳) (۰.۹۳) (۹۸.۹۲) (۹۶.۶۴)
۵۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۴) (۰.۷۴) (۷۶.۴۲) (۹۳.۳۷)
۵۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۱.۱۴ ۰
۵۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ ۱.۱۴ ۰
۵۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (۰.۴۲) ۰ (۷۸.۸) ۰
۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (۰.۵۹) ۰.۰۷ (۸۸.۲۶) ۳۱.۴۶
۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ ۱.۱۱ ۰
۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (۱.۴۲) (۲.۵۹) (۹۹.۴۶) (۹۹.۹۹)