صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۲۵,۵۹۴,۳۴۷,۹۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۶۲,۴۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۲۷,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۲۷,۹۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۵,۱۶۲,۴۰۳ ۵,۱۲۷,۹۷۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۵۹۴,۳۴۷,۹۲۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۵,۱۶۲,۵۴۰ ۵,۱۲۸,۱۰۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۶۲۱,۶۴۹,۵۵۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۵,۱۶۲,۶۷۶ ۵,۱۲۸,۲۴۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۶۴۸,۹۵۱,۷۶۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۵,۰۹۸,۰۷۸ ۵,۰۶۴,۲۶۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۸۵۲,۰۳۸,۱۴۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۵,۰۶۴,۹۵۴ ۵,۰۳۰,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۱۰۱,۴۹۰,۷۷۴
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۵,۰۵۱,۶۱۲ ۵,۰۱۶,۷۹۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۳,۳۵۸,۳۳۱,۵۳۶
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵,۰۸۴,۱۸۹ ۵,۰۴۹,۰۴۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۹,۸۰۹,۶۸۲,۴۷۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵,۰۰۹,۰۹۳ ۴,۹۷۴,۴۷۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۴,۸۹۵,۲۲۲,۴۹۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵,۰۰۹,۲۳۰ ۴,۹۷۴,۶۱۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۴,۹۲۲,۶۵۴,۹۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵,۰۰۹,۳۶۷ ۴,۹۷۴,۷۵۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۴,۹۵۰,۰۸۸,۰۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴,۹۹۴,۶۴۵ ۴,۹۶۳,۶۶۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۷۳۳,۴۷۵,۰۵۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴,۹۹۹,۷۴۰ ۴,۹۶۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۹۳,۹۶۷,۱۰۳,۴۷۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴,۸۲۹,۲۸۹ ۴,۷۹۸,۴۷۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۶۹۴,۶۲۷,۳۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴,۶۲۹,۷۱۲ ۴,۵۹۷,۳۳۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۱۹,۴۶۶,۳۰۶,۳۰۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴,۵۴۷,۶۶۷ ۴,۵۱۴,۱۴۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۲,۸۲۹,۳۶۱,۵۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴,۵۴۷,۸۰۱ ۴,۵۱۴,۲۸۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۲,۸۵۶,۰۴۶,۳۰۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴,۵۴۷,۹۳۴ ۴,۵۱۴,۴۱۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۰۲,۸۸۲,۷۳۱,۵۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴,۶۲۵,۰۷۶ ۴,۵۹۱,۹۶۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۳۹۲,۰۸۵,۷۸۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴,۷۰۰,۶۵۳ ۴,۶۶۷,۱۱۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۴۲۲,۱۷۷,۰۶۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴,۷۰۰,۷۸۷ ۴,۶۶۷,۲۴۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۴۴۸,۸۷۹,۰۸۰