صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۹۳,۵۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۰۶,۴۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۸۳۵,۷۰۱,۵۰۲,۰۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۰۸۱,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۰۷۷,۷۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۰۷۷,۷۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۳,۰۸۱,۵۹۵ ۳,۰۷۷,۷۷۰ ۳,۰۷۷,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۳,۸۳۵,۷۰۱,۵۰۲,۰۳۹
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۳,۱۰۷,۱۴۳ ۳,۱۰۳,۲۸۱ ۳,۱۰۳,۲۸۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۱۱۶,۱۵۸,۷۴۰,۳۱۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۳,۱۰۷,۰۲۸ ۳,۱۰۳,۱۶۶ ۳,۱۰۳,۱۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۱۱۴,۸۹۸,۰۲۷,۴۵۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۳,۱۰۶,۹۱۵ ۳,۱۰۳,۰۵۴ ۳,۱۰۳,۰۵۴ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۱۱۳,۶۶۱,۵۷۷,۷۰۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۳,۱۰۷,۳۱۷ ۳,۱۰۳,۴۵۶ ۳,۱۰۳,۴۵۶ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۱۱۸,۰۸۴,۹۵۵,۰۸۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۳,۱۰۴,۰۴۷ ۳,۱۰۰,۱۹۲ ۳,۱۰۰,۱۹۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۰۸۲,۱۹۴,۰۶۹,۹۷۰
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۳,۱۰۵,۲۶۶ ۳,۱۰۱,۴۱۰ ۳,۱۰۱,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۰۹۵,۵۸۴,۳۰۸,۷۸۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۳,۱۲۶,۹۳۳ ۳,۱۲۳,۰۴۴ ۳,۱۲۳,۰۴۴ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۳۳۳,۴۲۴,۹۰۶,۸۰۹
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۳,۱۴۴,۱۹۰ ۳,۱۴۰,۲۷۹ ۳,۱۴۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۲۲,۸۹۶,۲۹۲,۵۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۳,۱۴۴,۰۷۹ ۳,۱۴۰,۱۶۸ ۳,۱۴۰,۱۶۸ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۲۱,۶۷۹,۱۲۳,۵۱۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۳,۱۴۳,۹۶۹ ۳,۱۴۰,۰۵۷ ۳,۱۴۰,۰۵۷ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۲۰,۴۶۰,۲۵۷,۵۶۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۳,۱۴۰,۷۸۲ ۳,۱۳۶,۸۷۷ ۳,۱۳۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۸۵,۴۹۶,۰۸۶,۶۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۳,۱۴۰,۶۷۱ ۳,۱۳۶,۷۶۶ ۳,۱۳۶,۷۶۶ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۸۴,۲۷۶,۱۴۵,۴۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۳,۱۴۰,۵۵۹ ۳,۱۳۶,۶۵۴ ۳,۱۳۶,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۸۳,۰۴۶,۱۰۶,۸۵۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۳,۱۴۳,۱۹۱ ۳,۱۳۹,۲۸۲ ۳,۱۳۹,۲۸۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۱۱,۹۳۸,۳۷۱,۲۸۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۳,۱۴۲,۵۸۷ ۳,۱۳۸,۶۷۷ ۳,۱۳۸,۶۷۷ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۰۵,۲۹۱,۶۰۰,۳۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۳,۱۴۲,۴۷۹ ۳,۱۳۸,۵۶۹ ۳,۱۳۸,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۰۴,۰۹۹,۶۶۲,۸۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۳,۱۴۲,۳۷۱ ۳,۱۳۸,۴۶۱ ۳,۱۳۸,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۰۲,۹۰۹,۵۲۳,۷۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳,۱۴۲,۵۱۲ ۳,۱۳۸,۵۸۷ ۳,۱۳۸,۵۸۷ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۵۰۴,۳۰۰,۸۲۷,۹۹۲
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۳,۱۳۹,۸۰۳ ۳,۱۳۵,۸۸۲ ۳,۱۳۵,۸۸۲ ۰ ۰ ۱۲,۴۲۰,۵۴۳ ۰ ۱,۱۹۱,۹۶۶ ۱۰,۹۹۳,۵۷۷ ۳۴,۴۷۴,۵۶۰,۳۴۰,۶۵۲
  مشاهده همه