صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۶۶,۷۷۰,۹۷۵,۳۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۹۵۴,۰۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۸۳۳,۸۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۸۳۳,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۵,۹۵۴,۰۲۰ ۱۵,۸۳۳,۸۵۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۶۶,۷۷۰,۹۷۵,۳۲۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۶,۳۶۹,۱۰۸ ۱۶,۲۴۷,۸۴۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۴۹,۵۶۸,۹۶۶,۹۶۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵,۷۷۷,۱۰۳ ۱۵,۶۶۱,۶۷۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۳۲,۳۳۴,۵۶۵,۱۰۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۵,۵۵۳,۷۱۶ ۱۵,۴۳۹,۰۱۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۷,۸۰۳,۲۱۵,۷۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۵,۷۰۸,۷۶۶ ۱۵,۵۹۴,۳۵۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۸,۸۷۱,۵۳۲,۱۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۵,۷۰۹,۱۵۶ ۱۵,۵۹۴,۷۴۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۸,۹۴۹,۵۶۶,۲۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۵,۷۰۹,۵۴۶ ۱۵,۵۹۵,۱۳۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۹,۰۲۷,۶۰۴,۴۹۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۵,۲۸۲,۷۰۷ ۱۵,۱۸۰,۶۸۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۶,۱۳۶,۴۱۶,۸۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۴,۶۱۹,۸۱۷ ۱۴,۵۱۹,۹۷۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۳,۹۹۵,۶۱۱,۰۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۵,۰۲۴,۷۱۶ ۱۴,۹۲۳,۲۲۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۴,۶۴۴,۸۲۱,۴۹۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵,۱۴۵,۶۶۰ ۱۵,۰۴۵,۳۸۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۹,۰۷۶,۹۹۵,۱۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۵,۰۴۰,۶۶۷ ۱۴,۹۳۹,۸۱۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۷,۹۶۳,۸۶۳,۰۷۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۵,۰۴۱,۰۱۱ ۱۴,۹۴۰,۱۶۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۸,۰۳۲,۵۹۰,۷۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۵,۰۴۱,۳۵۵ ۱۴,۹۴۰,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۸,۱۰۱,۳۲۲,۵۸۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۵,۰۳۵,۳۹۰ ۱۴,۹۳۴,۶۸۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۶,۹۳۶,۳۳۵,۳۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۴,۵۲۷,۹۳۸ ۱۴,۴۳۰,۷۷۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۶,۱۵۵,۰۸۶,۷۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳,۹۴۳,۹۹۷ ۱۳,۸۴۶,۵۲۸ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۳۰۵,۶۹۵,۶۱۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳,۸۱۷,۶۳۶ ۱۳,۷۱۹,۴۵۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۳,۸۹۰,۹۷۸,۷۵۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۳,۳۱۸,۲۴۲ ۱۳,۲۲۵,۷۹۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۱۵۹,۲۱۷,۳۳۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳,۳۱۸,۵۷۱ ۱۳,۲۲۶,۱۲۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۲۲۵,۱۸۹,۳۴۴