صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۹۵,۰۸۶,۰۰۰,۱۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۵۱۶,۷۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۷۵,۴۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۴۷۵,۴۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۶,۵۱۶,۷۶۸ ۶,۴۷۵,۴۳۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۸۶,۰۰۰,۱۱۴
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۶,۳۱۹,۶۴۵ ۶,۲۷۹,۱۴۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۸۲۸,۶۶۴,۳۶۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۶,۱۰۴,۴۴۶ ۶,۰۶۳,۹۹۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۷۹۸,۱۴۱,۷۰۶
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶,۱۰۴,۵۵۹ ۶,۰۶۴,۱۰۳ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۸۲۰,۶۸۶,۷۹۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۶,۱۰۴,۶۷۲ ۶,۰۶۴,۲۱۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۲,۸۴۳,۲۴۰,۴۷۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵,۹۶۰,۹۵۳ ۵,۹۲۰,۲۹۷ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۰۵۹,۴۴۷,۱۸۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵,۸۵۵,۹۸۶ ۵,۸۱۵,۳۸۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۷۶,۳۵۳,۰۱۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵,۸۵۶,۰۹۹ ۵,۸۱۵,۴۹۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۹۹,۰۵۷,۰۸۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵,۸۵۶,۲۱۳ ۵,۸۱۵,۶۰۹ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۱۲۱,۷۶۹,۶۸۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵,۸۵۶,۳۲۷ ۵,۸۱۵,۷۲۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۱۴۴,۴۹۰,۷۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵,۸۵۶,۴۰۵ ۵,۸۱۵,۸۰۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۱۶۰,۱۴۱,۸۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۵,۸۵۶,۵۵۴ ۵,۸۱۵,۹۵۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۱۸۹,۹۸۵,۹۱۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵,۷۴۶,۸۰۲ ۵,۷۰۶,۴۸۴ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۱,۲۹۶,۸۷۳,۰۴۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۵,۷۷۲,۱۲۷ ۵,۷۳۲,۱۲۵ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۴۲۴,۹۳۳,۱۷۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۵,۶۱۰,۰۵۲ ۵,۵۷۰,۰۵۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۱۰,۴۲۱,۲۷۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۵,۷۶۹,۹۹۱ ۵,۷۲۹,۰۳۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۸۰۶,۴۶۸,۲۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۵,۹۳۴,۱۱۳ ۵,۸۹۳,۲۸۱ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۶۵۶,۱۶۰,۷۹۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۵,۹۳۴,۲۳۸ ۵,۸۹۳,۴۰۶ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۶۸۱,۲۶۱,۲۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۵,۹۳۴,۳۶۴ ۵,۸۹۳,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۷۰۶,۳۷۰,۰۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۵,۹۹۲,۵۵۰ ۵,۹۵۱,۳۲۲ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۲۶۴,۴۹۸,۳۹۸