صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۰.۸۲۲)% (۰.۶۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱.۴۵)% (۰.۱۳۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۶.۴۳۱)% (۴.۷۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱۰.۰۴۹)% (۴.۵۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۱۴.۷۲۵)% (۶.۶۱۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (۶.۰۶۵)% (۵.۵۱۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ %۲۰۰.۱۲۸ %۳۱۷۸.۴۳۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵.۹۲ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۴.۴۷)% (۱۰.۱۶)%