صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ (تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲)-اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تغییر در تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تمدید دوره فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تغییر متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اساسنامه Multi NAV تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ تغییر سال مالی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تغییر صاحبان واحدهای ممتاز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ آگهی ثبتی مربوط به مجمع مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ ( اضافه نمودن نماد شفادارو به موضوع فعالیت این صندوق و تغییر شرایط بازارگردانی سایر نمادها ) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ تمدید مجوز (ماده ۵ اساسنامه) تغییرات اساس نامه