صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تغییر صاحبان واحدهای ممتاز تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ آگهی ثبتی مربوط به مجمع مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ ( اضافه نمودن نماد شفادارو به موضوع فعالیت این صندوق و تغییر شرایط بازارگردانی سایر نمادها ) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ تمدید مجوز (ماده ۵ اساسنامه) تغییرات اساسنامه