صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تغییر صاحبان واحدهای ممتاز تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ آگهی ثبتی مربوط به مجمع مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ ( اضافه نمودن نماد شفادارو به موضوع فعالیت این صندوق و تغییر شرایط بازارگردانی سایر نمادها ) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ تمدید مجوز (ماده ۵ اساسنامه) تغییرات اساس نامه