صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
161 لیست حاضرین در مجمع مورخ (تغییر رکن مدیر صندوق) ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
162 آگهی ثبتی مجمع مورخ 1399/12/23 (تمدید دوره فعالیت صندوق) ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
163 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1400/02/18(تغییر رکن مدیر صندوق) ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
164 آگهی ثبتی مجمع مورخ 1399/12/03 تصویب صورتهای مالی ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
165 صورتجلسه مجمع به تاریخ 1399/12/26(اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم نمادهای وبانک و سیدکو) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
166 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/26 ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
167 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی به تاریخ 1399/12/26(اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم نمادهای وبانک و سیدکو) ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
168 نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/12/23(تمدید دوره فعالیت صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
169 صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/12/23(تمدید دوره فعالیت صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
170 لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/23 (تمدید دوره فعالیت صندوق) ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
سایز صفحه