صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به تاریخ 1396/03/07 برای سال مالی منتهی به 1395/12/30
منبع -
مقدمه به استحضار می رساند مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی برای سال مالی منتهی به 1395/12/30در روز یکشنبه مورخ 1396/03/07 ساعت 16 در ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، شماره 89 برگزار می شود.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست