صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع به تاریخ1399/09/30(تصویب اساسنامه صندوق Multi NAV )
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست