صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع به تاریخ 1399/12/26(اصلاح تعهدات بازارگردانی سهم نمادهای وبانک و سیدکو)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست