صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی ثبتی مجمع مورخ 1399/12/03 تصویب صورتهای مالی
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست