صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1400/03/29 (اصلاح تعهدات و تغییر حق الزحمه حسابرس)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1400/03/29 (اصلاح تعهدات و تغییر حق الزحمه حسابرس)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست