صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه 1400/03/29 توسط سازمان ( افزایش حق الزحمه حسابرس)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست