صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه 1400.06.13 توسط سازمان ( اصلاح تبصره 3 ماده 30 اساسنامه)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست