صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/09/27 (اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد ساروج)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست