صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تائید سازمان صورتجلسه مجمع به تاریخ 1401.01.28 (تصویب ابلاغیه 12020217- تغییرات اساسنامه ای )
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست