صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 17 خرداد 1401 (افزایش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست