صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 05 شهریور 1401 (تغییر کارمزد مدیر)
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع به تاریخ 05 شهریور 1401 (تغییر کارمزد مدیر)
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست