صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تائید سازمان صورتجلسه امیدنامه ای مورخ 05 شهریور ماه 1401 ساعت 12:00 (تغییر کارمزد مدیر)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست