صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه امیدنامه ای مورخ 16 اسفند ماه 1401 ساعت 10:00 (افزودن اوراق اجاره شرکت توسعه اعتماد مبین)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست