صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع به تاریخ 07 مرداد 1402 (تغییر تعهدات بازارگردانی)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست