صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 15 فروردین ماه 1403(اوراق مرابحه شرکت ارگون فولاد ایرانیان)
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست